Ring Försäljningsansvarig Anders Ekelöf för mer information:

Tel: 073-592 77 00
info@vastkustjullen.se


Våra standardmotorer


 
 
Historik
Lennart Andersson startade sin verksamhet 1979 då han kom över spantrutan till en seglande julle från mitten av 1800-talet. Jullen gav Lennart namnet Kungsjullen efter dess ursprungsort Kungsviken. Den första formen togs fram på den plugg som stod färdig 1980. Under 1980- och 1990-talen var kunderna i första hand fritidsfiskare medan kunderna under senare år har varierat allteftersom jullen utvecklades och riggades.
Då Lennart ville dra sig tillbaka kontaktade han oss på Västkustjullen under vintern 2011/12 och vi kom gemensamt fram till att Västkustjullen skulle ta över produktionen av hans julle från Kungsviken som även såldes under namnet Bohusjullen under ett par år.
Samtliga original formar till Kungsjullen övertogs av oss och eftersom Lennart inte längre hade rätten till namnet Kungsjullen föll det sig naturligt att även byta namn.
Lennart tillverkade närmare 400 jullar under åren så det är inte bara ett 1800-tals arv Västkustjullen tar över utan en i allra högsta grad modern julle som från och med 2013 heter Västkustjullen 21!